Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Ares Eksport K. Szustakowski z siedzibą w Gdańsku, ul. Przemyska 41D/14 – Zwany dalej Administratorem.

Sklep internetowy / Strona internetowa – platforma teleinformatyczna prowadzona przez Ares-Eksport pod adresem https://lampy-krysztalowe.pl, umożliwiającą Klientom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe (np. komputer, telefon z dostępem do internetu) do zapoznawania się z produktami i usługami Ares-Eksport oraz umożliwiająca zawieranie umów sprzedaży, a także umów o świadczenie usług.

Konsument / Klient – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu internetowego.

Produkt – rzecz ruchoma, w tym lampy kryształowe oferowane przez Ares-Eksport za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora jest Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych, zwane dalej RODO.

Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, a także zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej RODO) oraz aktów towarzyszącym RODO.

Podstawą prawną przetwarzania danych przez Administratora koniecznych do realizacji zamówienia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, z kolei w zakresie danych podawanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażana przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Administrator może gromadzić również dane w celach analitycznych i statystycznych (IP, nazwy i linki odwiedzonych podstron sklepu, nazwy pobranych plików, data i czas wykonanych akcji itp. informacje statystyczne związane z aktywnością Klienta na Sklepie). Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrze rozumiany interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na gromadzeniu danych do celu analiz aktywności użytkowników (Klientów) w Sklepie internetowym.

Administrator może przekazać dane osobowe Klienta pozyskane z formularza zamówienia (imię i nazwisko, adres, email, numer telefonu) osobom trzecim, w celu realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży. Chodzi w szczególności o przekazywanie danych osobowych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, firmom kurierskim i innym operatorom pocztowym. W przypadku korzystania z usług firm pośredniczących w obsłudze płatności internetowych (tj. DotPay.pl), Administrator przekazuje firmie dane niezbędne do autoryzacji płatności i realizacji transakcji internetowej lub do uzyskania przez Klienta kredytu, o który ten wnioskuje.

Dane Użytkownika (Klienta) zbierane są podczas składania przez niego zamówienia (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, email) i/lub podczas rejestracji na liście chętnych do otrzymywania biuletynu email (email, imię).

Akceptując regulamin Sklepu internetowego podczas składania zamówienia Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

Jeśli klient podczas składania zamówienia wyrazi chęć otrzymywania Biuletynu Informacyjnego (Newslettera), jego dane (adres e-mail oraz imię) będą wykorzystywane podczas wysyłania owego mailingu. Zapis na listę e-mailingową odbywa się na zasadzie double-opt-in, aby w przypadku podania niepoprawnego adresu e-mail nie zapisać na listę innej osoby. Double-opt-in polega na wyrażeniu podwójnej zgody na zapisanie się na listę mailingową. Po zapisaniu się na listę Newslettera poprzez formularz w Sklepie, Klient otrzymuje na podany przez siebie w formularzu adres email wiadomość, w której znajduje się link, którego kliknięcie oznacza potwierdzenie chęci zapisania się na listę. Do każdej wiadomości e-mail, wysłanej w ramach Newslettera, dołączony będzie link, który umożliwiał będzie wypisanie się z listy Newslettera.

Wiadomości wysyłane w ramach Newslettera zawierać będą bieżące informacje związane z działalnością Sklepu, nowych produktach, informacje o Promocjach, produktach dodanych do Outletu oraz inne informacje uznawane za reklamowe, w tym reklamy produktów firm trzecich. Dane pozyskane na listę Newslettera (adres email, imię) nie będą udostępniane innym podmiotom. Pozostaną one w wyłącznej dyspozycji Administratora.

Użytkownik (Klient) ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zażądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma też prawo do wycofania zgodny na przetwarzanie danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do zażądania przeniesienia swoich danych.

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Scroll to Top